Vaše mnenje

Ekipa nogomania.si se zavzema za najboljšo uporabniško izkušnjo in se pri tem opira tudi na mnenja tako uporabnikov kot obiskovalcev. Veseli bomo kakršnegakoli predloga za izboljšave, mnenja kot kritike spletne strani nogomania.si.

Dosegljivi smo na info@nogomania.si, kjer bomo v najkrajšem možnem času odgovorili na vsak e-mail.
Lajkaj nas na Facebooku!
Zapri